Kortingskaarten in 2021

Wil je ook volgend jaar genieten van korting op trein?

Vraag dan tijdig je nieuwe kortingskaarten aan!

Dat je als lid van de Gezinsbond voordelig gebruik kan maken van het openbaar vervoer hoeven we jou ongetwijfeld niet meer te vertellen… Ook jij vond vermoedelijk al de weg om Lijnkaarten, Go Passen, Key Cards of Rail Passen met korting op je lidkaart waarmee je spaart aan te kopen.

Ook de kortingskaarten voor het openbaar vervoer zijn een begrip bij gezinnen met drie of meer kinderen, die best de geldigheidsduur van hun kortingskaarten in de gaten kunnen houden. Heel wat kortingskaarten dienen immers voor het eind van dit jaar hernieuwd te worden…

Let op: omdat wij niet op de hoogte zijn van recente wijzigingen in gezinssamenstellingen en het gebruik van de kortingskaarten van jouw gezinsleden en omdat je sowieso bij elke aanvraag de nodige bewijzen moet toevoegen, kunnen wij de te vervangen kortingskaarten niet automatisch vernieuwen. De aanvragen kunnen dus enkel op jouw initiatief gebeuren!

Wat heb je voor deze aanvraag nodig?

 • Een formulier gezinssamenstelling, gelegaliseerd door de dienst bevolking van jouw gemeente (bij je plaatselijke afgevaardigde of via www.gezinsbond.be/kortingskaarten kan je het formulier bekomen)

 • voor kinderen van 18 tot 25 jaar: attest van kinderbijslag

 • 6 euro (voor de administratieve kosten)

Op welke kortingen geeft de kortingskaart recht?

 • 50% korting op individuele treintickets van de NMBS

 • 50% korting op een 10-rittenkaart vast traject van de NMBS

 • Korting via sommige lokale besturen en privé-initiatieven die spontaan korting geven aan grote gezinnen en deze kortingskaart als bewijsstuk aanvaarden

 • In het buitenland bij musea. Dit komt vaak voor in Spanje, Frankrijk en Italie

Kortinskaart aanvragen of meer informatie nodig?

Neem contact op met Luc Bal, verantwoordelijke kortingskaarten Gezinsbond Deurne Noord, via luc.bal.gezinsbond@gmail.com of GSM 0496/96.45.40

 

 

 

Heeft mijn gezin recht op kortingskaarten?

Alle gezinnen met drie of meer eigen kinderen hebben recht op kortingskaarten. De ouders uit die gezinnen behouden levenslang dat recht behalve wanneer ze uit de ouderlijke macht ontzet werden.

Uiteraard bestaan op deze basisregel heel wat uitzonderingen: ook heel wat gezinnen die niet aan de voorwaarde (drie of meer kinderen hebben) voldoen, hebben namelijk recht op kortingskaarten. We zetten de meest voorkomende uitzonderingen op een rijtje.

 • Onder “eigen kinderen” worden binnen het reglement van de kortingskaarten ook adoptiekinderen verstaan.

 • Nieuw samengestelde gezinnen die bestaan uit drie of meer kinderen hebben ook recht op kortingskaarten. Enkel de ouder met drie eigen kinderen heeft levenslang recht. De ouder met minder dan drie eigen kinderen heeft tijdelijk recht op een jaarkaart zolang minstens één van de kinderen recht heeft op een kortingskaart.

 • Kinderen die in het kader van een co-ouderschapsregeling halftijds bij elke ouder verblijven, tellen in beide gezinnen mee voor het bepalen van het recht op kortingskaarten.

 • Ook pleegkinderen tellen mee voor het bepalen van het recht op kortingskaarten. Zo kan een gezin met minder dan drie eigen kinderen tijdelijk recht hebben op jaarlijkse kortingskaarten indien er op dat ogenblik in het totaal drie kinderen tot het gezin behoren.

 • Kinderen met een handicap tellen dubbel bij het bepalen van het recht op kortingskaarten. Deze kinderen behouden ook na hun vijfentwintigste verjaardag het recht op kortingskaarten.

 

Zie je door de bomen het bos niet meer of ziet jouw gezinssituatie er net iets anders uit zodat je na het lezen van dit artikel nog niet weet of je al dan niet recht hebt op kortingskaarten? Aarzel dan niet om jouw gezinssituatie voor te leggen aan Luc Bal of aan onze centrale dienst (via kortingskaarten@gezinsbond.be, 02-507 89 56).

Zin om te helpen?

Sofie vertelt over de vrijwilligers van de Gezinsbond. Over hun talenten, hun activiteiten, hun plezier en hun gedrevenheid.